Atgyfodiad

Mae credoau Cristnogol am fywyd ar ôl marwolaeth yn seiliedig ar atgyfodiad Iesu Grist. Mae Cristnogion yn credu bod marwolaeth ac atgyfodiad Iesu yn rhan o gynllun dwyfol Duw ar gyfer dynoliaeth. Drwy ei farwolaeth ar y groes, mae Iesu'n talu'r gosb am bechodau dynolryw ac yn adfer perthynas dynolryw â Duw. Gwneud iawn yw'r enw ar hyn. Mae Cristnogion yn credu, dri diwrnod ar ôl y croeshoeliad, bod Duw wedi cyfodi Iesu o blith y meirw a'i fod wedi ymddangos unwaith eto i'w ddisgyblion. Ystyr hyn yw bod aberth Iesu yn fuddugoliaeth dros bechod a marwolaeth. Er bod marwolaeth gorfforol yn dal i ddigwydd, bydd pobl sy'n credu yng Nghrist ac yn dilyn ei esiampl yn cael bywyd tragwyddol yn y Nefoedd.

quote
Ond, y gwir yw fod Crist wedi ei gyfodi oddi wrth y meirw, yn flaenffrwyth y rhai sydd wedi huno. Gan mai trwy ddyn y daeth marwolaeth, trwy ddyn y daeth atgyfodiad y meirw. Oherwydd fel y mae pawb yn marw yn Adda, felly hefyd gwneir pawb yn fyw yng Nghrist.1 Corinthiaid 15:20-22
quote
Dywedodd Iesu wrthi, "Myfi yw'r atgyfodiad a'r bywyd. Pwy bynnag sy'n credu ynof fi, er iddo farw, fe fydd byw; a phob un sy'n byw ac yn credu ynof fi, ni bydd marw byth. A wyt ti'n credu hyn?"Ioan 11:25-26

Dameg y Defaid a'r Geifr

Mae Dameg y Defaid a'r Geifr i'w gweld yn Mathew 25:31-46. Yn y ddameg, mae Iesu yn defnyddio enghraifft bugail sy'n gwahanu ei ddefaid a'i eifr er mwyn helpu ei ddilynwyr i ddeall sut beth fydd y farn. Mae'n egluro bydd pobl yn cael eu gwahanu fel a ganlyn:

  • bydd pobl sydd wedi wedi dilyn esiampl Crist a chredu yn Nuw yn cael eu rhoi ar un ochr i gael lle yn y Nefoedd
  • bydd pobl sydd wedi gwrthod credu yn Nuw a phechu yn eu bywydau yn cael eu rhoi ar yr ochr arall i fynd i Uffern