Credoau Cristnogol am fywyd ar ôl marwolaeth

Mae llawer o ddarnau yn y Beibl yn cyfeirio at fywyd ar ôl marwolaeth.

Roedd Iesu yn dysgu am fywyd ar ôl marwolaeth drwy gydol ei weinidogaeth. Mae ei ddamhegion am y Perl, y Rhwyd a'r Hedyn Mwstard i gyd yn dysgu am Deyrnas Duw. Hefyd, roedd yn dweud y byddai ei ddilynwyr yn cael bywyd tragwyddol.

quote
Myfi yw'r atgyfodiad a'r bywyd. Pwy bynnag sy'n credu ynof fi, er iddo farw, fe fydd byw...Ioan 11:24-25

Hefyd, rhoddodd Duw ei unig Fab er mwyn i ddynoliaeth allu cael bywyd tragwyddol.

quote
Do, carodd Duw y byd gymaint nes iddo roi ei unig Fab, er mwyn i bob un sy'n credu ynddo ef beidio â mynd i ddistryw ond cael bywyd tragwyddol.Ioan 3:16