Past tense

1

Read the following sentences and choose the correct word/phrase to fill the gap.

Léigh na habairtí seo a leanas agus roghnaigh an focal/frása ceart chun na bearnaí a líonadh.

_____ mé chun na Fraince ar mo laethanta saoire anuraidh.

2

______ cupán tae ar maidin.

3

_____ mo lámh ag imirt peile inné.

4

_____ abhaile ar an bhus.

5

An raibh tú ag an dioscó ag an deireadh seachtaine? _____ ag an dioscó oíche Dé hAoine le mo chairde agus bhí sé iontach maith.

6

_____ m'obair bhaile.

7

_____ tú Gaeilge?

8

Níor _____ mé milseáin inné.

9

_____ mo mhála scoile ar scoil inniu.

10

_____ mo chuid airgid sa chlub oíche.