Perthnasoedd rhywiol (Iddewiaeth) test questions

1

Beth yw prif bwrpas rhyw ym marn Iddewon?

2

Beth yw’r amgylchedd priodol ar gyfer rhyw ym marn Iddewon?

3

Beth yw barn Iddewon Uniongred am ddefnyddio dulliau atal cenhedlu?

4

Pa fudiad Iddewig yw’r un mwyaf parod i dderbyn perthnasoedd o’r un rhyw?

5

Pam mae Iddewon Uniongred yn gwrthwynebu perthnasoedd o’r un rhyw?

6

Pa ddyfyniad o’r Torah sy’n awgrymu nad yw perthnasoedd o’r un rhyw yn iawn?

7

Beth mae’n rhaid i Iddew Uniongred edrych amdano wrth ddewis cymar priodas?

8

Pam mae Iddewon Diwygiedig yn fwy parod i dderbyn y defnydd o ddulliau atal cenhedlu?

9

Pa ddyfyniad o Genesis sy’n dweud wrth Iddewon bod cenhedlu yn bwysig?

10

Beth yw ystyr y term atal cenhedlu?