Atal cenhedlu

Mae llawer o Iddewon Uniongred yn credu bod atal cenhedlu yn annaturiol ac yn anghyson ag ewyllys Duw.

Byddai Iddewon Diwygiedig yn fwy parod i dderbyn dulliau atal cenhedlu artiffisial fel ffordd o reoli maint teuluoedd. Byddai pob Iddew yn cytuno bod rhaid i’r ddau gymar gytuno ynglŷn â defnyddio dulliau atal cenhedlu.

curriculum-key-fact
Mae Iddewon yn credu mai prif bwrpas rhyw yw cenhedlu, ac oherwydd hyn, fydd rhai Iddewon Uniongred ddim yn defnyddio dulliau atal cenhedlu artiffisial.

Beth mae hyn yn ei olygu yn ymarferol?

Mae llawer o safbwyntiau gwahanol mewn cymunedau Iddewig ynglŷn â defnyddio dulliau atal cenhedlu, pa fathau o ddulliau atal cenhedlu sy’n dderbyniol, ac ym mha amgylchiadau mae’n iawn iddyn nhw ddefnyddio dulliau atal cenhedlu.

Bydd llawer o Iddewon yn derbyn bod defnyddio dulliau atal cenhedlu yn iawn os gallai beichiogrwydd gael effaith ddifrifol ar iechyd menyw neu roi ei bywyd mewn perygl. Byddai Iddewon Uniongred, ar y llaw arall, yn dadlau bod unrhyw fath o reoli genedigaethau yn groes i gynllun Duw.

Question

Beth yw ystyr y term atal cenhedlu?

Mae’r term atal cenhedlu yn cyfeirio at ddulliau amrywiol sy’n cael eu defnyddio i atal menyw rhag beichiogi o ganlyniad i gyfathrach rywiol. Enghraifft o ddull atal cenhedlu yw condom.