Bondio test questions

1

Sut mae atomau metel yn ffurfio ïonau?

2

Pa un o’r gosodiadau hyn am ïon negatif sy'n gywir?

3

Beth sy'n digwydd pan mae atomau sodiwm a chlorin yn ffurfio sodiwm clorid?

4

Beth yw bond cofalent?

5

Mewn diagram dotiau a chroesau, beth mae pob dot a phob croes yn eu cynrychioli?

6

Beth yw nifer mwyaf y bondiau cofalent mae un atom carbon yn gallu eu ffurfio?

7

Pa gyfuniad o elfennau fydd yn ffurfio bondiau cofalent?

8

Pa osodiad am foleciwlau cofalent syml sy’n gywir?

9

Pa rym sy'n cael ei oresgyn pan mae sylweddau moleciwlaidd cofalent yn ymdoddi neu'n berwi?

10

Pa un o’r parau canlynol o elfennau fyddai'n ffurfio bondiau ïonig â'i gilydd?