Moleciwlau sy’n cynnwys bondiau dwbl [Haen uwch yn unig]

Mae gan rai moleciwlau fond dwbl neu fond triphlyg. Mae’r math yma o fond yn digwydd pan fydd mwy nag un pâr o electronau yn cael eu rhannu rhwng yr atomau er mwyn ffurfio plisgyn allanol llawn (bond dwbl – 2 bâr o electronau, bond triphlyg – 3 phâr o electronau).

Un enghraifft yw carbon deuocsid.

Un atom carbon â phedwar electron croes, a dau atom ocsigen â chwech electron dot.

1. Un atom carbon â phedwar electron croes, a dau atom ocsigen â chwech electron dot

Mae modd cynrychioli hwn fel O=C=O.

Move on to Test
next