Bondio ïonig

Pan mae metelau’n adweithio ag anfetelau, mae electronau yn cael eu trosglwyddo o’r atomau metel i’r atomau anfetel, gan ffurfio ïonau. Enw’r math hwn o gyfansoddyn yw cyfansoddyn ïonig.

Mae adweithiau rhwng metelau ac anfetelau’n cynnwys:

  • sodiwm + clorin → sodiwm clorid
  • magnesiwm + ocsigen → magnesiwm ocsid
  • calsiwm + clorin → calsiwm clorid
  • lithiwm + ocsigen → lithiwm ocsid

Yn yr adweithiau hyn i gyd, mae’r atomau metel yn rhoi electronau i’r atomau anfetel. Mae’r atomau metel yn troi’n ïonau positif ac mae’r atomau anfetel yn troi’n ïonau negatif.

Mae grym atyniad electrostatig rhwng ïonau â gwefrau dirgroes – bond ïonig yw hyn.

Mae’r sioe sleidiau’n dangos bondiau ïonig yn ffurfio mewn sodiwm clorid, magnesiwm ocsid, calsiwm clorid a lithiwm clorid.

Atom sodiwm ag 11 electron dot ac atom clorin ag 17 electron croes.