Onglau

1

Pa fath o ongl ydy hon?

Diagram ongl aflem

2

Pa fath o ongl sydd yn fwy na {180}^\circ?

3

Amcangyfrifa faint yr ongl hon:

Diagram ongl aflem

4

Amcangyfrifa faint yr ongl hon:

Diagram ongl lem

5

Beth yw maint yr ongl hon?

Diagram protractor

6

Beth yw cyfanswm yr onglau mewn unrhyw driongl?

7

Mae gan siâp pedrochr onglau o {60}^\circ, {75}^\circ a {105}^\circ, beth ydy maint y pedwerydd ongl?

8

Beth ydy maint yr onglau mewn triongl hafalochrog?

9

Maint dwy ongl mewn triongl isosgeles ydy {40}^\circ a {70}^\circ, beth ydy maint y trydydd ongl?

10

Mae'r ongl fwyaf mewn triongl isosgeles yn {100}^\circ, beth ydy maint y ddwy ongl arall?