Trionglau hafalochrog ac isosgeles

Mae gan driongl hafalochrog {3} ochr hafal a {3} ongl hafal.

Diagram triongl hafalochrog

Mae gan driongl isosgeles {2} ochr hafal a {2} ongl hafal.

Diagram triongl isosgeles
Question

Beth ydy maint ongl {p}?

Diagram swm triongl isosgeles

Triongl isosgeles ydy hwn, felly {p} ydy’r ddwy ongl waelod.

Mae’r onglau mewn triongl yn adio i {180}^\circ, felly:

{p} + {p} + {40} = {180}

{2p} + {40} = {180}

{2p} = {140}

{p} = {70}^\circ

Move on to Test
next