Swm onglau

Mae {360}^\circ mewn tro cyflawn.

Diagram protractor

Mae {180}^\circ mewn hanner tro (llinell syth).

Diagram ongl 360°
Question

Canfydda faint ongl {z}:

Diagram ongl 180°

Mae {360}^\circ mewn tro cyflawn, felly {z} + {40} + {110} + {130} = {360}.

{z} + {280} = {360}

{z} = {80}^\circ

Question

Beth ydy maint ongl {p}?

Diagram swm onglau 360°

Mae’r onglau ar linell syth yn adio i {180}^\circ, felly {p} + {140} = {180}.

{p} = {40}^\circ

Onglau mewn triongl

Mae’r onglau mewn triongl yn adio i {180}^\circ.

Onglau mewn pedrochr

Mae’r onglau mewn pedrochr yn adio i {360}^\circ.

Mae hyn yn gweithio ar gyfer unrhyw bedrochr. Gelli di roi cynnig ar hyn dy hun gyda darn o bapur!