Mesur onglau

Wrth fesur onglau, gwna’n siŵr fod canol yr onglydd dros fertig (cornel) yr ongl a bod llinell waelod yr onglydd ar hyd un o linellau’r ongl.

Diagram protractor
Question

Defnyddia’r onglydd i fesur yr ongl hon:

Diagram protractor

{40}^\circ

Question

Defnyddia’r onglydd i fesur yr ongl hon:

Diagram protractor

{70}^\circ