Amcangyfrif onglau

I amcangyfrif maint ongl, meddylia faint mae un linell yn gorfod troi i gyrraedd y llinell arall.

Er enghraifft, ongl lem ydy hon, mae’r llinell yn troi llai nag ongl sgwâr i gyrraedd y llinell arall, felly mae’n rhaid ei bod hi rhwng {0}^\circ a {90}^\circ.

Diagram ongl lem

Ongl atblyg ydy hon, mae angen troi mwy na {180}^\circ ond llai na {270}^\circ:

Diagram ongl atblyg

I fod yn fwy cywir byth, meddylia yn nhermau onglau {45}^\circ.

Mae’r ongl hon yn gorwedd yn rhywle rhwng {90}^\circ a {135}^\circ, ond mae’n ymddangos tipyn bach yn agosach at {135}^\circ, felly gallet ti amcangyfrif ei bod yn {120}^\circ (neu rywbeth tebyg).

Diagram amcangyfrif onglau