Perthnasoedd Cristnogol (Cristnogaeth) test questions

1

Pa un o’r rhain sy'n un o ddibenion priodas?

2

Beth yw cyd-fyw?

3

Beth yw ysgariad?

4

Yn yr Efengyl yn ôl Sant Mathew, am ba reswm mae Iesu yn dweud bod modd caniatáu ysgariad?

5

Beth yw'r sylfaen orau i deulu ym marn llawer o Gristnogion?

6

Pam mae'r teulu'n bwysig i ddatblygiad plant?

7

Pam mae Cristnogion yn credu bod y teulu'n bwysig i gymdeithas?

8

Pa un o’r Deg Gorchymyn sy'n arbennig o bwysig i fywyd teuluol?

9

Pa un o'r eglwysi canlynol sydd yn gwahardd pobl rhag ailbriodi ar ôl ysgaru?

10

Pam mae seremoni briodas yn bwysig i gwpl Cristnogol?