Godineb

Mae'r rhan fwyaf o Gristnogion yn derbyn y ddysgeidiaeth mai dim ond mewn priodas dylai perthynas rywiol ddigwydd. Mae un o'r Deg Gorchymyn yn Exodus yn ategu hyn:

quote
Na odineba.Exodus 20:14

Mae Cristnogion yn credu bod y gorchymyn hwn yn dangos bod Duw eisiau i bobl ddangos ffyddlondeb rhywiol o fewn priodas a diweirdeb cyn priodas.

Mae godineb yn golygu cael rhyw gyda rhywun dwyt ti ddim yn briod ag ef neu hi. Mae Cristnogaeth yn dysgu bod godineb yn ddrwg.

Mae godineb yn gallu achosi goblygiadau difrifol i deulu, ac mae'n torri natur sanctaidd priodas.

Question

Beth mae Cristnogion yn ei olygu wrth 'godineb'?

Mae'r term godineb yn cyfeirio at gyfathrach rywiol wirfoddol rhwng person priod a pherson heblaw'r un mae'n briod ag ef neu hi. Mae pob Cristion yn credu bod godineb yn beth drwg, oherwydd mae priodas yn sanctaidd a dylid ei hamddiffyn.