Seremoni briodas

Priodferch ar fin priodi mewn capel
Priodferch ar fin priodi mewn capel

I Gristnogion, priodas yw uno un dyn ac un fenyw i ffurfio un corff mewn cariad ac ymroddiad.

Mae priodas Gristnogol yn digwydd mewn eglwys neu gapel ym mhresenoldeb offeiriad neu weinidog sy'n cynrychioli presenoldeb Duw, yn arwain y cwpl i fynegi eu hymrwymiad i'w gilydd drwy gymryd addunedau, ac yn bendithio eu hundod.

Gan fod priodas yn uno dau unigolyn yn gyfreithiol, hyd yn oed mewn eglwys, rhaid i gofrestrydd fod yn bresennol i sicrhau bod y gofrestr briodas yn cael ei llofnodi'n briodol ac yn gyfreithlon.

Mae gan lawer o offeiriaid neu weinidogion drwyddedau fel cofrestrwyr, felly os yw'r rhain yn arwain seremoni priodas, does dim angen cofrestrydd arall.

Er bod rhai pethau'n amrywio rhwng gwasanaethau priodas gwahanol enwadau Cristnogol, mae'r nodweddion canlynol yn gyffredin:

  • mae'r cwpl yn cyfarfod ym mhresenoldeb gweinidog, yn aml mewn eglwys neu fan addoli
  • mae darlleniadau o'r Beibl yn digwydd
  • mae'r priodfab a'r briodferch yn dweud eu haddunedau priodas
  • mae'r priodfab a'r briodferch yn aml yn cyfnewid modrwyau fel arwydd o'u cariad diddiwedd

I Gatholigion ac i Gristnogion Uniongred, mae presenoldeb offeiriad neu weinidog yn hanfodol er mwyn i'r briodas fod yn ddilys. I lawer o enwadau Cristnogol eraill, cariad a bwriad y cwpl sy'n bwysig ac unig rôl y gweinidog yw goruchwylio'r seremoni.

Question

Esbonia'r seremoni briodas Gristnogol.

Mae Cristnogion yn credu bod priodas yn rhodd gan Dduw ac yn sacrament. Fel rheol bydd Cristnogion yn priodi mewn eglwys neu gapel am eu bod nhw eisiau i Dduw fod yn bresennol, yn dyst, ac yn rhan o'r briodas. Yn ystod y gwasanaeth priodas, fel arfer bydd y briodferch yn gwisgo gwisg wen fel symbol o burdeb ac yn aml mae modrwyau yn cael eu cyfnewid fel symbol o gariad bythol rhwng y cwpl. Mae'r cwpl hefyd yn cyfnewid addunedau, gan addo i aros yn briod "tra byddwn ni’n dau byw". Mewn llawer o seremonïau priodas Cristnogol, bydd darnau o'r Beibl am bwysigrwydd priodas yn cael eu darllen hefyd ac weithiau mae emynau yn cael eu canu.