Dysgeidiaeth Iesu am briodas

Mae Iesu'n sôn am briodas, ac yn dysgu amdani, yn yr Efengylau. Mae ei ddysgeidiaethau'n amlinellu natur priodas yn glir, ynghyd â'r disgwyliadau sy'n dod gyda hi.

quote
Ond o ddechreuad y greadigaeth, yn wryw a benyw y gwnaeth Duw hwy. Dyna pam y bydd dyn yn gadael ei dad a'i fam ac yn glynu wrth ei wraig, a bydd y ddau yn un cnawd. Gan hynny nid dau mohonynt mwyach, ond un cnawd. Felly, yr hyn a gysylltodd Duw, peidied neb ei wahanu.Marc 10:6-9

Mae'r darn hwn hefyd i'w weld yn yr Efengyl yn ôl Mathew, sy'n gwneud tri phwynt allweddol:

  • mae priodas yn rhywbeth sydd rhwng dyn a menyw
  • mae priodas yn uno dau unigolyn i fod yn un bod
  • ni ddylid byth dod â phriodas i ben