Listening (Higher)

Listen to Anna’s vlog and choose four statements from the list below which are true.

Éist le vlag Anna agus roghnaigh ceithre ráiteas ón liosta thíos atá fíor.

Question
  • A. Tá Anna ina cónaí i lár na cathrach.
  • B. Bíonn a breithlá san earrach.
  • C. Síleann a deartháireacha go bhfuil sí tugtha don ghreann.
  • D. Is í an t-aon chailín amháin sa teach í.
  • E. Tá gruaig dhorcha ar Anna.
  • F. Níl suim aici sa cheol.
  • G. Is í Anna an duine is óige ina teaghlach.

The four true statements are:

B. Bíonn a breithlá san earrach.

Her birthday is in spring.

D. Is í an t-aon chailín amháin sa teach.

She is the only girl in the house.

E. Tá gruaig dhorcha ar Anna.

Anna has dark hair.

G. Is í Anna an duine is óige ina teaghlach.

Anna is the youngest in her family.