Listening (Foundation)

Listen to people respond to this question:

Déan cur síos ort féin?

Clár
Tom
Máire
Pól

Now answer the questions below. You should listen a few times before attempting each question.

Éist le daoine ag cur síos orthu féin agus freagair na ceisteanna.

Question

Who has green eyes and long blonde hair?

The answer is Clár.

Clár an t-ainm atá orm agus tá mo shúile glas.

My name is Clár and my eyes are green.

Question

Who is strong but small?

The answer is Tom.

Tom an t-ainm atá orm. Tá mé beag ach tá mé láidir.

My name is Tom. I am small but I am strong.

Question

Whose mum says they are a little small for their age?

The answer is Máire.

Máire an t-ainm atá orm. Deir mo mhamaí go bhfuil mé rud beag beag do m’aois.

My name is Máire. My mum says that I am a little bit small for my age.

Question

Who has brown eyes?

The answer is Pól.

Pól an t-ainm atá orm agus tá mo chuid gruaige measartha gairid agus dubh. Tá mo shúile donn.

My name is Pól and my hair is very short and black. My eyes are brown.

Transcript

Déan cur síos ort féin?

Pól an t-ainm atá orm. Tá mé ard do m’aois agus tá mo chuid gruaige measartha gairid agus dubh. Tá mo shúile donn.

Clár an t-ainm atá orm agus tá mo chuid gruaige fada agus fionn. Tá mo shúile glas.

Máire an t-ainm atá orm. Deir mo mhamaí go bhfuil mé rud beag beag do m’aois. Tá mo shúile glasdonn agus tá mo chuid gruaige díreach agus donn.

Tom an t-ainm atá orm. Tá mé beag ach tá mé láidir. Níl mo chuid gruaige díreach, tá sé rud beag catach. Tá mo chuid gruaige donn.