Writing (Higher)

Question

Write a response to an email from a new friend you met from the Gaeltacht. Refer to and expand on each of the following points:

  • personal details
  • your family
  • your relationship with those in your family
  • other people's opinions of you
  • physical / personality traits

This is only a sample answer. You could use a variety of phrases and descriptions.

Mollie an t-ainm atá orm ach tugann mo mhamaí ‘Molls’ orm, ní miste liom é seo ach sílim go bhfuil sé rud beag amaideach in amanna. Tá mé cúig bliana déag d’aois ach beidh mo bhreithlá ann ar an mhí seo chugainn.

Tá ceathrar ar fad i mo theaghlach ach tá mo thuismitheoirí scartha. Tá mé i mo chónaí le mo mhamaí ach feicim mo dhaidí gach deireadh seachtaine. Tá deartháir amháin agam, tá sé trí bliana níos sine ná mé agus tá sé ina chónaí i mBéal Feirste mar tá sé ar an ollscoil.

Réitím go hiontach maith le gach duine i mo theaghlach, le mo mhamaí go háirithe mar is féidir liom rud ar bith a rá léi. Réitím go maith le mo dheartháir fosta cé go bhfuil sé níos sine ná mé.

Deir mo mhamaí go bhfuil mé iontach aibí do m’aois agus aontaím léi mar sílim go bhfuil mé iontach neamhspleách. Thig liom bheith callánach in amanna mar tá mé tugtha don chaint. Síleann mo chara Maria go bhfuil mé greannmhar agus cliste. Deir cuid de mo mhúinteoirí go bhfuil mé iontach cliste fosta.

Sílim go pearsanta gur duine cairdiúil mé agus déanaim mo dhícheall cuidiú le daoine an t-am ar fad. Tá mé measartha beag do m’aois agus deir mo mhamaí go bhfuil mé díreach cosúil léi mar tá sí iontach beag fosta.

My name is Mollie but my mummy calls me 'Molls', I don’t mind this but I think it is silly at times. I am fifteen years old but my birthday will be next month.

There are four in my family altogether but my parents are separated. I live with my mum but I see my daddy every weekend. I have one brother, he is three years older than me. He lives in Belfast because he is at university.

I get on very well with everyone in my family, with my mum especially because I can say anything to her. I also get on well with my brother even though he is older than me.

My mum says that I am very mature for my age and I agree with her because I think I am very independent. I can be loud at times because I am fond of talking. My friend Maria thinks that I am funny and smart. Some of my teachers say that I am very smart also.

I personally think that I am a friendly person and I do my best to help people all the time. I am quite small for my age and my mum says I am like her because she is very small also.