Writing (Foundation)

Cuir Gaeilge ar na habairtí seo a leanas.

Translate the following sentences into Irish.

Question

I get on well with my mother because she is kind.

Réitím go maith le mo mháthair mar tá sí cineálta.

Question

Do you have a nephew?

An bhfuil nia agat?

Question

My daddy is very cross and I don’t get on with him sometimes.

Tá mo dhaidí iontach crosta agus ní réitím leis in amanna.

Question

My sister is very funny.

Tá mo dheirfiúr iontach greannmhar.

Question

He doesn’t have a brother.

Níl deartháir aige.

Question

My brother is older than me.

Tá mo dheartháir níos sine ná mé.

Question

There are six in my family, myself included.

Tá seisear i mo theaghlach, mé féin san áireamh.

Question

I have a stepbrother, he is called Máirtín.

Tá leasdeartháir agam, Máirtín an t-ainm atá air.