Reading (Higher)

Read the extract and translate it into English.

Léigh an sliocht agus cuir Béarla air.

Question

Is mise Orlaith. Sílim go bhfuil mé iontach cairdiúil. Is maith liom labhairt le daoine nua an t-am ar fad. Sílim go bhfuil mé muiníneach agus cainteach. Deir mo mhúinteoirí go bhfuil mé rud beag falsa ar scoil mar ní dhéanaim m’obair bhaile i gcónaí. Is maith liom a lán spórt. Imrím peil agus camógaíocht ar scoil agus sa bhaile go minic. Deir mo mhamaí go bhfuil mé deas mar cuidím le daoine go minic.

I am Orlaith. I think that I am very friendly. I like to talk to new people all the time. I think that I am confident and talkative. My teachers say that I am a little bit lazy because I don’t always do my homework. I like a lot of sports. I play football and camogie at school and often at home. My mum says that I am nice because I often help people.