Reading (Foundation)

Read the passage and answer true or false.

Léigh an sliocht agus freagair fíor nó bréagach.

Is mise Orlaith. Sílim go bhfuil mé iontach cairdiúil. Is maith liom labhairt le daoine nua an t-am ar fad. Sílim go bhfuil mé muiníneach agus cainteach. Deir mo mhúinteoirí go bhfuil mé rud beag falsa ar scoil mar ní dhéanaim m’obair bhaile i gcónaí. Is maith liom a lán spórt. Imrím peil agus camógaíocht ar scoil agus sa bhaile go minic. Deir mo mhamaí go bhfuil mé deas mar cuidím le daoine go minic.

Question

Tá Orlaith iontach dícheallach ar scoil.

Orlaith is very hard-working at school. This statement is FALSE.

Question

Is maith le hOrlaith bualadh le daoine.

Orlaith likes to meet new people. This statement is TRUE.

Question

Tá Orlaith iontach spórtúil.

Orlaith is very sporty. This statement is TRUE.

Question

Is duine faiteach í Orlaith.

Orlaith is a shy/timid person. This statement is FALSE.