Gearmailt Weimar test questions

1

Carson a b’ fheudar dhan Ghearmailt gèilleadh ann an 1918?

2

Dè an t-ainm a bh’ air riaghaltas ùr na Gearmailt?

3

Dè am buidheann a rinn ar-a-mach an aghaidh Riaghaltas na Gearmailt san Fhaoilleach, 1919?

4

Cò eile, a bharrachd air Karl Leibknecht, a bha os cionn nan Spartagach?

5

Cò chur an t-ar-a-mach fodha?

6

Carson a thug an Fhraing ionnsaigh air a’ Ghearmailt ann an 1923?

7

Dè bh’ ann am mòr-atmhorachd?

8

Càit an do thòisich Hitler Putsch Mhunich?

9

Dè a’ chasaid a bha an aghaidh Hitler anns a’ chùirt?

10

Dè cho fada ’s a bha Hitler ann am Prìosan Landsberg?