Cùmhnant Versailles

Dh'aontaich Riaghaltas na Gearmailt gun soidhnigeadh iad Cùmhnant Versailles san Ògmhios 1919, airson sìth a dhèanamh. Cha do chòrd sin idir ri muinntir na Gearmailt, agus chleachd nàimhdean an riaghaltais sin airson a ràdh gun do 'chuir iad biodag ann an druim na Gearmailt' le bhith a' cur crìoch air a' chogadh.

Cùmhnant Versailles

Mòr-fhianais air beulaibh an Reichstag an aghaidh Cùmhnant Versailles, 1919
Mòr-fhianais air beulaibh an Reichstag an aghaidh Cùmhnant Versailles

Cha robh an Cùmhnant idir gu math na Gearmailt:

  • Chaidh pàirt de thìr na Gearmailt a thoirt bhuaipe agus a thoirt do dhùthchanann eile.
  • Bha aig a' Ghearmailt ri coire a ghabhail airson an cogadh a thòiseachadh.
  • Bha aig a' Ghearmailt ri dìoladh luach £6.6 billean a phàigheadh.
  • Chaidh feachdan na Gearmailt a lùghdachadh agus cha d' fhuairear cead airson feachd-adhair.
  • Bha mòran Ghearmailteach air an tàmailteachadh.

Bha beachdan 'Eucoraich na Samhna' agus 'Biodag san Druim' a' nochdadh ann am mòran de dh'òraidean Hitler airson droch chliù a thoirt air a' chùis.