Islamoffobia

Yn aml iawn mae Islamoffobia yn cael ei achosi gan anwybodaeth o grefydd Islam. Mae rhai pobl yn meddwl nad yw’r ffordd y mae’r gair yn cael ei ddefnyddio gan y cyfryngau yn helpu’r sefyllfa.

curriculum-key-fact
Ystyr Islamoffobia yw ofn, casineb neu ragfarn gref yn erbyn Islam.

Mae dros hanner yr holl Fwslimiaid sydd yng Nghymru yn byw yng Nghaerdydd. Mae rhai o’r Mwslimiaid hyn wedi profi Islamoffobia yn eu bywydau eu hunain, ac roedd cynhadledd gafodd ei chynnal yng Nghanolfan Ddinesig Caerdydd yn 2015 yn gyfle i lawer o Fwslimiaid ddweud sut maen nhw’n ceisio "goresgyn Islamoffobia".