Hyrwyddo hawliau dynol

Ummah ar waith

Mae cysyniad yr ummah yn golygu bod pob Mwslim ym mhob rhan o’r byd yn ymuno mewn gweddi Salat i addoli Allah. Mae hefyd yn golygu bod pob Mwslim yn cymryd rhan yn ympryd Ramadan gyda’i gilydd. Mae’n bosibl defnyddio arian Zakat i helpu Mwslimiaid yn unrhyw ran o’r byd. Yr hyn sy’n gyffredin i bob Mwslim, beth bynnag ei hil, yw’r awydd i fyw yn ôl ewyllys Allah.

curriculum-key-fact
Gair Mwslimaidd yw ummah. Mae’n cyfeirio at y gred yng nghymuned fyd-eang Islam.

Comisiwn Hawliau Dynol Islamaidd

Cenhadaeth y Comisiwn Hawliau Dynol Islamaidd yn Llundain yw gweithio gyda gwahanol sefydliadau ac ymgyrchu dros gyfiawnder i bawb, beth bynnag eu hil a’u cefndir crefyddol neu wleidyddol.

Mae gan y sefydliad statws pwysig yn Adran Materion Economaidd a Chymdeithasol y Cenhedloedd Unedig ac mae’n ymwneud â gwaith i hyrwyddo hawliau dynol ym mhob rhan o’r Deyrnas Unedig.

Zakat

Mae Zakat yn ffordd ymarferol o helpu Mwslimiaid ym mhob rhan o’r byd drwy weithred ariannol, ac mae arian yn cael ei godi drwy dreth Zakat. Zakat yw’r drydedd Piler Ffydd, felly mae’n bwysig iawn i bob Mwslim.

Arferion gweddïo

Mae pob Mwslim yn ymuno mewn gweddi Salat yn union yr un fath ym mhob rhan o’r byd. Pan mae Mwslimiaid yn gweddïo gyda’i gilydd, maen nhw’n dangos undod yr ummah a chydraddoldeb.