Hawliau dynol

Mae hawliau dynol yn gyfres o hawliau cyffredinol y mae gan bob unigolyn hawl iddyn nhw, beth bynnag eu hoedran, hil, crefydd neu ryw.

Cafodd y Datganiad Cyffredinol o Hawliau Dynol ei gyhoeddi yn 1948, ac mae’n amlinellu’r hawliau dylai pob unigolyn eu cael. Mae llawer o wledydd wedi derbyn y Datganiad Cyffredinol o Hawliau Dynol. Fodd bynnag, mewn gwledydd lle nad ydyn nhw wedi cael eu derbyn, mae projectau fel Amnest Rhyngwladol yn ymgyrchu dros bobl nad yw eu hawliau dynol yn cael eu parchu.

Enghreifftiau o hawliau dynol yw:

  • yr hawl i fynd i’r ysgol
  • yr hawl i gael eich trin yn gyfartal gan y gyfraith

Cyfiawnder cymdeithasol

Mae cyfiawnder cymdeithasol yn cyfeirio at greu cymdeithas gyfartal lle mae pawb yn cael ei drin yn deg ac yn cael cyfle cyfartal. Ymgais yw’r Datganiad Cyffredinol o Hawliau Dynol i greu cyfiawnder cymdeithasol.

Amcanion cyfiawnder cymdeithasol yw:

  • cau’r bwlch rhwng y cyfleoedd i deuluoedd cyfoethog a’r cyfleoedd i deuluoedd tlawd
  • creu cyfleoedd i bawb, ble bynnag maen nhw’n byw, sut bynnag maen nhw wedi cael eu magu a faint bynnag o arian sydd ganddyn nhw