Dyfeisiau allbynnu

Mathau cyffredin o fformatau allbynnu yw papur wedi’i argraffu, sain, fideo a dogfennau ar sgrin. Maen nhw’n gadael i’r cyfrifiadur gyfathrebu â’r defnyddiwr. Enghreifftiau o ddyfeisiau sy’n manteisio ar y fformatau hyn yw:

Monitor

Y ddyfais allbynnu fwyaf cyffredin yw’r monitor neu’r VDU.

Mae monitorau modern, lle nad yw’r ces fawr mwy nag ychydig gentimetrau o ddyfnder, fel arfer yn Ddangosyddion Grisial Hylif (LCD) neu fonitorau Transistorau Ffilm Denau (TFT).

Hen gyfrifiaduron a monitorau i’w hailgylchu
Monitor CRT
Cyfrifiadur sgrin fflat integredig
Mae monitorau LCD yn llawer teneuach na monitorau CRT