Dyfeisiau mewnbynnu awtomatig

Darllenydd stribyn magnetig (neu streipen fagnetig)

Mae streipiau magnetig wedi’u cynnwys mewn llawer o gardiau plastig, er enghraifft cardiau debyd neu gredyd a chardiau adnabod personol. Gall y stribyn magnetig sydd ar gefn y cerdyn gadw manylion personol perchennog y cerdyn, a gyda’r PIN angenrheidiol, bydd yn caniatáu mynediad at wybodaeth ddiogel, er enghraifft manylion cyfrif banc. Mae data sy’n cael eu storio ar y stribyn yn cael eu sganio a’u mewnbynnu i system gyfrifiadurol gan ddarllenydd streipen fagnetig.

Darllenydd Marciau Gweladwy (OMR)

Mae OMR yn darllen marciau sydd wedi’u gwneud â phensel ar ffurflen i mewn i’r cyfrifiadur. Mae systemau OMR yn addas ar gyfer darllen ffurflenni sydd wedi’u hargraffu ymlaen llaw a bocsys ticio, er enghraifft taflenni dewis rhifau loteri a phapurau arholiad dewis lluosog.