Cyfres adweithedd metelau test questions

1

Pa restr sy'n dangos y metelau yn y drefn gywir â'r adweithedd yn cynyddu?

2

Pam dydyn ni ddim yn gallu echdynnu alwminiwm o fwynau alwminiwm drwy ei wresogi gyda charbon?

3

Pa fetel sy'n bodoli yng nghramen y Ddaear heb gyfuno â dim byd?

4

Pan fydd hoelen haearn yn cael ei gosod mewn hydoddiant copr(II) sylffad, beth fyddai’n digwydd i’r hoelen dros amser?

5

Pa osodiad am y gyfres adweithedd sy’n gywir?

6

Pa un o’r metelau hyn sy'n llai adweithiol na hydrogen?

7

Dyma ddau adwaith dadleoliad.

A + BSO4 → ASO4 + B

C + ASO4 → CSO4 + A

Beth yw trefn gywir adweithedd y metelau, A, B ac C?

8

Trefn adweithedd tri metel yw magnesiwm > sinc > copr. Pa un o’r hafaliadau hyn sy'n cynrychioli adwaith sydd ddim yn gallu digwydd?

9

Mae sinc yn is na charbon yn y gyfres adweithedd. Pa ddull bydden ni'n gallu ei ddefnyddio i echdynnu sinc o'i fwyn?

10

Pam mae alwminiwm yn ymddangos yn llai adweithiol nag ydyw mewn gwirionedd?