Cylchoedd test questions

1

Beth ydy'r digidau cyntaf sydd yn cael eu defnyddio i gynrychioli \(\pi\)?

2

Beth ydy'r fformiwla i ddarganfod cylchedd cylch?

3

Beth ydy'r fformiwla i ddarganfod arwynebedd cylch?

4

Beth ydy hyd cylchedd cylch sydd â diamedr o \({7}~{cm}\)?

5

Beth ydy hyd cylchedd cylch sydd â radiws o \({5}~{cm}\)?

6

Beth ydy hyd diamedr cylch sydd â chylchedd o \({15}~{cm}\)?

7

Beth ydy arwynebedd cylch sydd â radiws o \({4}~{cm}\)?

8

Beth ydy arwynebedd cylch sydd â diamedr o \({16}~{cm}\)?

9

Beth ydy arwynebedd hanner cylch sydd â radiws o \({10}~{cm}\)?

10

Beth yw hyd radiws cylch sydd ag arwynebedd o \({42}~{cm}^{2}\)?