Cylchoedd

1

Beth ydy'r digidau cyntaf sydd yn cael eu defnyddio i gynrychioli \pi?

2

Beth ydy'r fformiwla i ddarganfod cylchedd cylch?

3

Beth ydy'r fformiwla i ddarganfod arwynebedd cylch?

4

Beth ydy hyd cylchedd cylch sydd â diamedr o {7}~{cm}?

5

Beth ydy hyd cylchedd cylch sydd â radiws o {5}~{cm}?

6

Beth ydy hyd diamedr cylch sydd â chylchedd o {15}~{cm}?

7

Beth ydy arwynebedd cylch sydd â radiws o {4}~{cm}?

8

Beth ydy arwynebedd cylch sydd â diamedr o {16}~{cm}?

9

Beth ydy arwynebedd hanner cylch sydd â radiws o {10}~{cm}?

10

Beth yw hyd radiws cylch sydd ag arwynebedd o {42}~{cm}^{2}?