Arwynebedd cylch

Dyma’r fformiwla ar gyfer arwynebedd cylch:

{A} = \pi{r}^{2}

Ystyr \pi{r}^{2} ydy \pi\times{r}\times{r}. Dim ond yr {r} sydd wedi ei sgwario.

Question

Canfydda arwynebedd y canlynol (defnyddia \pi = {3.14}):

a) cylch â radiws {6}~cm

b) cylch â diamedr {10}~cm

a) Mae {r} = {6}~cm, felly rydyn ni’n cyfrifo {A}={3.14}\times{6}\times{6}={113.04}~cm^{2}

b) Y diamedr ydy {10}~cm, felly mae’r radiws yn {5}~cm. Rydyn ni’n cyfrifo {A} = {3.14}\times{5}\times{5} = {78.5}~cm^{2}

Question
Diagram radiws bwrdd dartiau

Mae gan fwrdd dartiau radiws o {20}~cm. Mae gan y ‘bwl’ yng nghanol y bwrdd radiws o {1}~cm.

Trwy gyfrifo arwynebedd y ddau gylch, canfydda arwynebedd y bwrdd dartiau y tu allan i’r bwl (defnyddia \pi = {3.14}).

Arwynebedd y bwrdd dartiau y tu allan i’r bwl ydy {1,252.86}~cm^{2}

Cofia mai arwynebedd y cylch mawr ydy {3.14}\times{20}\times{20} = {1,256}~cm^{2}

Arwynebedd y cylch bach ydy {3.14}\times{1}\times{1} = {3.14}cm^{2}

Felly, arwynebedd y bwrdd dartiau y tu allan i’r bwl ydy {1,256} - {3.14} = {1,252.86}~cm^{2}

curriculum-key-fact
Wrth gyfrifo arwynebedd cylch, cofia ddefnyddio’r radiws, nid y diamedr.
Move on to Test
next