Arwynebedd cylch

Dyma’r fformiwla ar gyfer arwynebedd cylch:

\[{A} = \pi{r}^{2}\]

Ystyr \(\pi{r}^{2}\) ydy \(\pi\times{r}\times{r}\). Dim ond yr \({r}\) sydd wedi ei sgwario.

Question

Canfydda arwynebedd y canlynol (defnyddia \(\pi = {3.14}\)):

a) cylch â radiws \({6}~cm\)

b) cylch â diamedr \({10}~cm\)

a) Mae \({r} = {6}~cm\), felly rydyn ni’n cyfrifo \({A}={3.14}\times{6}\times{6}={113.04}~cm^{2}\)

b) Y diamedr ydy \({10}~cm\), felly mae’r radiws yn \({5}~cm\). Rydyn ni’n cyfrifo \({A} = {3.14}\times{5}\times{5} = {78.5}~cm^{2}\)

Question
Diagram radiws bwrdd dartiau

Mae gan fwrdd dartiau radiws o \({20}~cm\). Mae gan y ‘bwl’ yng nghanol y bwrdd radiws o \({1}~cm\).

Trwy gyfrifo arwynebedd y ddau gylch, canfydda arwynebedd y bwrdd dartiau y tu allan i’r bwl (defnyddia \(\pi = {3.14}\)).

Arwynebedd y bwrdd dartiau y tu allan i’r bwl ydy \({1,252.86}~cm^{2}\)

Cofia mai arwynebedd y cylch mawr ydy \({3.14}\times{20}\times{20} = {1,256}~cm^{2}\)

Arwynebedd y cylch bach ydy \({3.14}\times{1}\times{1} = {3.14}cm^{2}\)

Felly, arwynebedd y bwrdd dartiau y tu allan i’r bwl ydy \({1,256} - {3.14} = {1,252.86}~cm^{2}\)

curriculum-key-fact
Wrth gyfrifo arwynebedd cylch, cofia ddefnyddio’r radiws, nid y diamedr.
Move on to Test
next