Cylchedd

Rydyn ni eisoes wedi gweld bod {cylchedd}\div{diamedr} = \pi.

Felly, mae {cylchedd} = \pi\times{diamedr}. Gallwn ni ysgrifennu hyn fel:

{C} = \pi{d}

Mae’r diamedr ddwy waith hyd y radiws, felly gallwn ni ysgrifennu’r fformiwla hon fel:

{C} = {2}\pi{r}

Question

Mae gan gylch ddiamedr o {10}~cm. Canfydda ei gylchedd. (Defnyddia \pi = {3.14})

Cylch i ddangos Pi

Gan ddefnyddio {C} =\pi{d}

{C} = {3.14}\times{10}

{C} = {31.4}~cm

Gan ddefnyddio {C} = {2}\pi{r}

{C} = {2}\times{3.14}\times{5}

{C} = {31.4}~cm

Question

Mae gan Arwel a Beca byllau dŵr siâp cylch yn eu gerddi.

Mae gan bwll Arwel ddiamedr o {6}~m.

Mae gan bwll Beca ddiamedr o {3}~m.

Mae Arwel yn dweud bod cylchedd ei bwll ddwy waith cylchedd pwll Beca.

a) Canfydda gylchedd y ddau bwll (defnyddia \pi = {3.14}).

b) Ydy gosodiad Arwel yn gywir?

a) Cylchedd pwll Arwel ydy \pi{d} = {3.14}\times{6} = {18.84}~m a chylchedd pwll Beca ydy \pi{d} = {3.14}\times{3} = {9.42}~m.

b) Mae’r atebion i a) yn ei gwneud hi’n glir bod gosodiad Arwel yn gywir, gan fod {18.84} = {2}\times{9.42}.