Cylchedd

Rydyn ni eisoes wedi gweld bod \({cylchedd}\div{diamedr} = \pi\).

Felly, mae \({cylchedd} = \pi\times{diamedr}\). Gallwn ni ysgrifennu hyn fel:

\[{C} = \pi{d}\]

Mae’r diamedr ddwy waith hyd y radiws, felly gallwn ni ysgrifennu’r fformiwla hon fel:

\[{C} = {2}\pi{r}\]

Question

Mae gan gylch ddiamedr o \({10}~cm\). Canfydda ei gylchedd. (Defnyddia \(\pi = {3.14}\))

Cylch i ddangos Pi

Gan ddefnyddio \({C} =\pi{d}\)

\[{C} = {3.14}\times{10}\]

\[{C} = {31.4}~cm\]

Gan ddefnyddio \({C} = {2}\pi{r}\)

\[{C} = {2}\times{3.14}\times{5}\]

\[{C} = {31.4}~cm\]

Question

Mae gan Arwel a Beca byllau dŵr siâp cylch yn eu gerddi.

Mae gan bwll Arwel ddiamedr o \({6}~m\).

Mae gan bwll Beca ddiamedr o \({3}~m\).

Mae Arwel yn dweud bod cylchedd ei bwll ddwy waith cylchedd pwll Beca.

a) Canfydda gylchedd y ddau bwll (defnyddia \(\pi = {3.14}\)).

b) Ydy gosodiad Arwel yn gywir?

a) Cylchedd pwll Arwel ydy \(\pi{d} = {3.14}\times{6} = {18.84}~m\) a chylchedd pwll Beca ydy \(\pi{d} = {3.14}\times{3} = {9.42}~m\).

b) Mae’r atebion i a) yn ei gwneud hi’n glir bod gosodiad Arwel yn gywir, gan fod \({18.84} = {2}\times{9.42}\).