Gràmar - Coimeasach agus feabhasach

1

Ciamar a sgrìobhas tu 'This is the youngest student'?

2

Ciamar a sgrìobhas tu 'This is the tallest building in the world'?

3

Ciamar a sgrìobhas tu 'These apples are better than any others'?

4

Ciamar a sgrìobhas tu 'This cup is hotter than the other one'?

5

Ciamar a sgrìobhas tu 'This is the best restaurant'?

6

Ciamar a sgrìobhas tu 'This is the dearest car in the world'?

7

Ciamar a sgrìobhas tu 'This is the most interesting book'?

8

Ciamar a sgrìobhas tu 'Robert is stronger than the other man'?

9

Ciamar a sgrìobhas tu 'This room is colder than the other one'?

10

Ciamar a sgrìobhas tu 'This is the most beautiful view'?