Siapiau cyfansawdd

Weithiau mae’r siâp yn fwy cymhleth. Yn yr achos hwn mae angen cyfrifo hydoedd ‘coll’ a bod yn arbennig o ofalus dy fod yn cynnwys pob un o’r ochrau.

Diagram perimedr siâp cyfansawdd

\[{Perimedr} = {2} + {2} + {3} + {3} + {5} + {5} = {20}~{cm}\]

Question

Dyma gynllun o faes chwarae:

Diagram perimedr siâp cyfansawdd

a) Cyfrifa hyd \({x}\) ac \({y}\).

b) Cyfrifa berimedr y maes chwarae.

a) Hyd y maes chwarae ydy \({20}~{m}\), felly \({x} = {20} - {8} = {12}~{m}\). Lled y maes chwarae ydy \({15}~{m}\), felly \({y} = {15} - {5} = {10}~{m}\).

b) \({Perimedr} = {8} + {5} + {12} + {10} + {20} + {15} = {70}~{m}\).

Move on to Test
next