Siapiau syml

Perimedr siâp ydy cyfanswm hyd ei ymylon.

Meddylia am forgrugyn yn cychwyn o un gornel blwch bach, sy’n mesur {3}~{cm} wrth {4}~{cm}. Dychmyga ei fod yn cerdded yr holl ffordd o gwmpas ymyl y blwch. Pa mor bell fydd y morgrugyn wedi cerdded?

Diagram perimedr sgwâr

{Perimedr} = {4} + {3} + {4} + {3} = {14}~{cm}

curriculum-key-fact
Wrth gyfrifo’r perimedr, cofia gynnwys hyd pob un o’r ochrau.