Proffwydiaeth (Islam)

1

Beth yw risalah?

2

Pwy oedd y proffwyd olaf mewn Islam?

3

Beth yw proffwydiaeth?

4

Pwy oedd y proffwyd cyntaf mewn Islam?

5

Ble cafodd y Proffwyd Muhammad ei eni?

6

Beth yw amldduwiaeth?

7

Pwy yw 'Sêl y Proffwydi'?

8

Faint o broffwydi sy’n cael eu henwi yn y Qur'an?

9

Ble mae’r Ka'bah?

10

Pa broffwyd wnaeth ailadeiladu’r Ka'bah?