Dysgeidiaethau am Muhammad

Cefndir

quote
Cafodd Muhammad ei eni yn Mecca.Qur'an 5:4

Daeth y Proffwyd Muhammad yn negesydd Allah ar ôl ei brofiad cyntaf o ddatguddiad yn y flwyddyn 610. Roedd Muhammad wedi dianc i’r mynyddoedd ger Mecca ym mis Ramadan ac roedd yn myfyrio mewn ogof pan ymddangosodd yr Angel Jibril iddo. Roedd Muhammad yn ddeugain oed ar y pryd. Doedd Muhammad ddim yn gallu darllen, ond dair gwaith gorchmynnodd Jibril iddo ‘adrodd’. Dywedodd yr angel:

quote
Cyhoedda! Yn enw dy Arglwydd a’th Goleddwr, a greodd ddyn allan o dolchen waed geuledig. Cyhoedda! Ac mae dy Arglwydd yn Haelionus iawn! Ef a ddysgodd (ddefnyddio) yr ysgrifbin a ddysgodd i ddyn yr hyn nad oedd yn ei wybod.Qur'an 96:1-5

Mae Mwslimiaid yn credu bod Allah wedi dewis Muhammad i fod yn broffwyd iddo oherwydd ei fod yn ddyn teg a doeth, ac oherwydd ei fod yn poeni am y bobl.

Daliodd Allah i ddatgelu ei air i’r Proffwyd am 23 o flynyddoedd ar ôl hynny. Cafodd y dysgeidiaethau gafodd eu datgelu eu hysgrifennu gan ffrindiau agos a dilynwyr y Proffwyd Muhammad. Y farn boblogaidd ymysg Mwslimiaid yw mai geiriau olaf Allah i Muhammad oedd:

quote
Y dydd hwn rwyf wedi perffeithio dy grefydd i ti, wedi cwblhau Fy ffafr i ti, ac wedi dewis Islam yn grefydd i ti.Qur'an 5:4

Pwysigrwydd

Muhammad yw’r proffwyd olaf i gael ei anfon gan Dduw, ac mae Mwslimiaid yn cyfeirio ato fel Sêl y Proffwydi. Mae hyn yn golygu mai’r Qur'an yw’r datguddiad olaf i gael ei anfon gan Dduw.

Oherwydd bod y Proffwyd Muhammad mor bwysig iddyn nhw, mae Mwslimiaid yn ceisio byw yr un fath â’r proffwyd, ac mae’r Hadith a’r Sunnah yn ffynonellau awdurdod pwysig sy’n dangos i Fwslimiaid sut i fyw.

Neges

Mae Mwslimiaid yn credu bod y Proffwyd Muhammad wedi cael ei ddewis gan Allah i roi neges i holl bobl y byd. Y neges hon yw mai un Duw yw Allah, ac mai ef yw Duw pawb. Mae Duw i’w addoli gan bawb. Duw yw’r barnwr olaf.

Pwy oedd Muhammad? (CYNNWYS SAESNEG)

Move on to Test
next