Dysgeidiaethau am Isa (Iesu)

Mae Mwslimiaid yn credu bod Iesu yn un o’r proffwydi mwyaf ac maen nhw’n cyfeirio ato’n aml fel Isa.

quote
Ac yn sicr rhoddasom y Torah i Moses ac anfon negeswyr ar ei ôl. A rhoddasom i Iesu, fab Mair, brofion clir a’i gefnogi â’r Ysbryd Pur. Ond [onid] bob tro y daeth negesydd atoch, [O Blant Israel], â rhywbeth nad oedd eich eneidiau yn ei ddymuno, yr oeddech ryfygus? A nifer [o negeswyr] a wrthodwyd gennych ac un arall a laddwyd gennych.Qur’an 2:87

Mae Mwslimiaid yn derbyn:

  • bod Iesu wedi cael ei eni o forwyn, hynny yw ei fod wedi cael ei eni mewn ffordd arbennig
  • dysgeidiaethau Iesu ynglŷn â sut dylai pobl gael perthynas agos â Duw a byw bywyd moesol

Nid yw Mwslimiaid yn derbyn:

  • mai Iesu oedd mab Duw
  • y gred Gristnogol yn y Drindod, oherwydd bod hyn yn tanseilio’r gred mewn Tawhid

Mae'r rhan fwyaf o Fwslimiaid yn credu yn yr Ailddyfodiad, neu Parousia – y syniad y bydd Iesu yn dod yn ôl i’r Ddaear pan fydd y byd yn dod i ben. Serch hynny, mae lleiafrif o Fwslimiaid nad ydynt yn credu hyn.