Dysgeidiaethau am Ibrahim ac Ishmael

Mae Ibrahim (Abraham) ac Ishmael (Isaac) yn broffwydi pwysig iawn oherwydd eu bod yn deall natur undduwaidd Duw ar adeg pan oedd llawer o bobl eraill yn credu mewn llawer o dduwiau. Enw arall am hynny yw amldduwiaeth.

Dangosodd y ddau broffwyd wybodaeth fewnol mai dim ond un gwir Dduw oedd yn bodoli.

Dangosodd Ibrahim ei ffydd ddi-gwestiwn yn Allah pan ddywedodd Allah wrtho am aberthu ei fab, Ishmael. Mae’r stori’n cael ei chofio yn y dathliad blynyddol o ŵyl Id-ul-Adha.

Mae Ibrahim yn gymeriad diddorol iawn oherwydd ei fod yn cael ei bortreadu yn y Qur'an fel un a oedd yn cael anhawster deall a darganfod Duw, ers pan oedd yn ifanc iawn. Roedd Ibrahim yn byw mewn cymdeithas lle roedd amldduwiaeth, neu gredu mewn llawer o dduwiau, yn gyffredin iawn. Ar ôl chwilio am Dduw fe wnaeth Ibrahim ddarganfod mai dim ond un Duw oedd yn bodoli.

Felly o’r safbwynt hwnnw, dydy Abraham ddim yn cael ei ystyried yn Iddew, yn Gristion nac yn Fwslim. Mae’n 'hanif', hynny yw, rhywun sy’n gwybod yn y bôn ac yn ei hanfod mai dim ond un Duw sy’n bodoli mewn gwirionedd.