Dysgeidiaethau Islamaidd am Adda

Adda yw’r dyn cyntaf a’r proffwyd cyntaf. Mae Mwslimiaid yn credu mai Adda yw hynafiad yr hil ddynol. Priododd Hawa, enw arall am Efa, a chafodd Adda a Hawa ddau fab, sef Cain ac Abel.

Mae Mwslimiaid yn credu bod Adda wedi adeiladu’r Ka'bah cyntaf ac addoli Allah. I Fwslimiaid, y Ka'bah yw’r lle mwyaf cysegredig ar y Ddaear, ac mae wedi ei leoli yn Mecca, yn Saudi Arabia. Mae pob Mwslim yn wynebu i’r cyfeiriad hwn wrth weddïo.

Torf fawr yn amgylchynu adeilad ar siâp ciwb o fewn strwythur teras.
Adeilad yng nghanol mosg Al-Masjid Al-Ḥaram yn Mecca yw’r Ka'bah. Dyma’r safle mwyaf cysegredig yn y byd i Fwslimiaid.

Yn y Qur'an, Adda yw hynafiad corfforol ac ysbrydol y ddynoliaeth. Mae gan Allah berthynas arbennig gydag Adda ac mae’n dweud wrth yr angylion am ymgrymu i Adda.