Na rinn cuid de dh'Albannaich fa leth

Eilthirich Albannach sna SA

Andrew Carnegie

Andrew Carnegie
Andrew Carnegie

 • Rinn e fhèin 's a theaghlach eilthireachd à Dùn Phàrlain a Phennsylvania nuair a bha e 12.
 • Stèidhich e companaidhean iarainn is stàilinn agus b' e mu dheireadh an duine a bu bheairtiche a bh' ann an Ameireaga.
 • Bha e a' creidsinn gun robh foghlam cudromach, agus stèidhich e 3,000 leabharlann sna SA agus ann am Breatainn. Stèidhich e cuideachd ionadan rannsachaidh saidheansail sna SA.
 • Nuair a chaochail e ann an 1919, bha e air $350 millean dhen airgead aige a thoirt seachad.
Leabharlann Carnegie
Leabharlann Carnegie

George Smith

 • Ghluais e à Obar Dheathain a Chicago sna 1830an.
 • Stèidhich e bancaichean ann a' Wisconsin agus ann an Illinois.
 • Sna 1840an agus sna 1850an b' e am bancair a bu shoirbheachaile ann an sgìre Chicago.

Peter Donahue

 • Rinn e imrich a Chalafòrnia ann an 1849.
 • Stèidhich e obair iarainn agus obair gas faisg air San Francisco.
 • Thog e Rèile San Francisco-San Jose ann an 1860 agus leag e bunaitean Rèile a' Chuain Shèimh san Iar-thuath sna 1870an.

Robert Dollar

 • Rinn e imrich às an Eaglais Bhric ann an 1858, an toiseach a Chanada.
 • Ann an 1888, bha e gu mòr an sàs ann an gnìomhachas an fhiodha ann an Calafòrnia.
 • Sna 1890an chaidh e an sàs ann an gnìomhachas nam bàtaichean.
 • Tràth sna 1900an chuir e gach gnìomhachas còmhla agus rinn e fortan a' cur fiodh dhan Ear Chèin.