Get started

Speaking

Dia duit / Dia daoibh - Hello (singular / plural)

Useful vocabulary and structures for greetings:

Dia duit / Dia daoibhHello (singular / plural)
Dia is Muire Duit / Dia is Muire daoibhHello (response singular / plural)
Maidin mhaithGood morning
Tráthnóna maithGood afternoon
Oíche mhaithGoodnight
Cad é mar atá tú?How are you?
Tá mé go maith / go breáI’m well
Tá mé go measarthaI’m fairly well
Níl mé go maithI’m not good
Níl caill ormI’ve no complaints
Tá mé ar mhuin na muiceI’m great
Níl mé thar mholadh beirteI’m not great
Tá drochspion ormI’m in bad form
FáilteWelcome
SlánGoodbye
Feicfidh mé arís / amárach thúI will see you again / tomorrow
Tá drochspion orm - I'm in bad form