Pam defnyddio modelau cyfrifiadurol?

Mae’n bosibl defnyddio meddalwedd taenlenni ar gyfer modelu ariannol, ac ar gyfer llawer o fathau eraill o fodelau cyfrifiadurol:

  • modelu ciwiau archfarchnadoedd
  • modelu’r pwysau a fydd yn cael ei ddal gan bont newydd
  • modelu llif traffig mewn system ffordd newydd

Mae modelau cyfrifiadurol yn rhatach i’w sefydlu na dulliau eraill o ragfynegi beth fydd yn digwydd mewn system, er enghraifft, adeiladu prototeip. Mae’r manteision eraill yn cynnwys gallu:

  • gwneud newidiadau a gweld y canlyniadau’n gyflym
  • ailadrodd profion nifer o weithiau
  • dysgu o senarios "beth os?"
  • modelu sefyllfaoedd peryglus yn ddiogel
Taenlen archfarchnad yn defnyddio modelu i efelychu ffigurau cwsmeriaid.

Cyfyngiadau modelau cyfrifiadurol

Mae model yn dibynnu’n llwyr ar y rheolau sydd wedi’u defnyddio i’w greu. Gallai pwy bynnag a ysgrifennodd y model fod wedi gwneud camgymeriad, ac mae’n bosibl nad yw pob sefyllfa wedi cael ei hystyried – gallai’r ddwy broblem hyn achosi i’r model roi atebion anghywir.