Manteision defnyddio taenlenni

Unigolyn dan bwysau yn defnyddio papur a chyfrifiannell yn ymyl unigolyn digynnwrf sy’n defnyddio taenlenni.

Mae defnyddio taenlen yn hytrach na chyfrifiannell neu bapur a phensel yn cynnig y manteision a ganlyn:

Ffordd fwy effeithiol o drin data

  • Mae’n bosibl defnyddio fformiwlâu i ailgyfrifo cyfansymiau ar unwaith. Er enghraifft, pe bai’r adeiladwr yn newid ei dâl galw allan, byddai cyfanswm y gost yn cael ei hailgyfrifo ar unwaith gan ystyried y newid.
  • Mae’n bosibl gwneud ymchwiliadau "beth os?". Er enghraifft, gallai’r groser godi ei brisiau i weld yr effaith ar werthiant a gallai’r adeiladwr godi ei dâl fesul awr i weld yr effaith ar ei gyfanswm dyddiol.
  • Mae’n bosibl cyflwyno’r wybodaeth mewn ffyrdd gwahanol. Er enghraifft, gallai’r groser gynhyrchu graff o werthiant llysiau a ffrwythau drwy ddewis ystodau A2:A8 ac E2:E8 er mwyn gwneud y graff.
  • Mae’n hawdd gwneud y newidiadau hyn. Cadw dy waith a’i argraffu eto.

Fformatio data

  • Addasu lled colofnau a dileu neu ychwanegu colofnau a rhesi yn hawdd.
  • Tanlinellu, trymhau testun a defnyddio gwahanol ffontiau a graffigwaith.
  • Unioni data ar y chwith, yn y canol neu ar y dde.
  • Rheoli’r mathau o rifau rwyt ti’n eu rhoi i mewn – er enghraifft, galli ddewis canran, math o arian neu bennu nifer y llefydd degol.