Canfod y cymedr a’r dosbarth moddol ar gyfer data wedi eu grwpio

curriculum-key-fact
Mae cyfrifo’r cymedr a’r dosbarth moddol ar gyfer data wedi eu grwpio yn debyg iawn i ganfod y cymedr ar gyfer tabl amlder heb ei grwpio, heblaw nad oes gennyt ti’r wybodaeth i gyd am y data o fewn y grwpiau. Felly, dim ond amcangyfrif y cymedr sy’n bosib.

Amcangyfrif y cymedr ar sail data wedi eu grwpio

Question
Tabl yn dangos pwysau plant mewn dosbarth

Mae’r tabl hwn yn dangos pwysau plant mewn dosbarth.

Gan ddefnyddio’r wybodaeth hon:

a) Amcangyfrifa’r pwysau cymedrig

b) Canfydda’r dosbarth modd

I amcangyfrif y pwysau cymedrig, rwyt ti’n gwybod bod \({7}\) o blant rhwng \({30}~{kg}\) a \({40}~{kg}\), ond dwyt ti ddim yn gwybod faint yn union maen nhw’n bwyso, felly cymera eu bod nhw i gyd yn pwyso \({35}~{kg}\) (canolbwynt y grŵp).

Gwna’r un peth ar gyfer y grwpiau eraill i gyd:

Tabl yn lluosi canolbwynt ac amlder pwysau y plant, er mwyn cyfrifo'r cymedr

a) Amcangyfrif o’r cymedr = \({1,215}\div{25} = {48.6}~{kg}\).

b) Y dosbarth moddol ydy’r dosbarth sydd â’r amlder mwyaf. Yn yr achos hwn y dosbarth moddol ydy \({50}\leq{m}\textless{60}\).

Move on to Test
next