Canfod y cymedr ar gyfer tabl amlder

Enghraifft

Roedd Sara eisiau gwybod oedrannau'r plant ar ei bws ysgol (mewn blynyddoedd cyfan). Cynhaliodd arolwg, ac mae’r canlyniadau'n cael eu dangos isod:

Tabl yn cofnodi oedran 30 o blant ar fws ysgol

I gael y cymedr adia bob oedran â’i gilydd a rhanna â chyfanswm nifer y plant.

Petaet ti’n teipio’r oedrannau hynny i gyd i mewn i gyfrifiannell mae’n debygol iawn y byddet ti’n gwneud camgymeriad neu’n anghofio ble rwyt ti yn y rhestr.

Byddai’n well pe baet ti’n gallu gweld y canlyniadau hyn wedi eu dangos mewn tabl amlder:

Tabl yn dangos oed ac amledd y 30 o blant ar fws ysgol

Mae’r tabl amlder yn dangos i ni bod chwech o blant {11} oed, saith o blant {12} oed, pump o blant {13} oed ...ayyb.

I ganfod swm eu hoedrannau, cyfrifa:

({6}\times{11}) + ({7}\times{12}) + ({5}\times{13}) + ({7}\times{14}) + ({3}\times{15}) + ({2}\times{16}) = {390}

Cyfanswm nifer y plant ydy {6} + {7} + {5} + {7} + {3} + {2} = {30}.

Felly, yr oed gymedrig ydy {390}\div{30} = {13}.

Gallet ti ysgrifennu’r wybodaeth hon yn y tabl hefyd fel hyn:

Tabl i gyfrifo'r cymedr, gan luosi oed ac amlder y 30 o blant ar fws ysgol

{Cymedr} = {390}\div{30} = {13}