Yr amrediad

curriculum-key-fact
Yr amrediad ydy’r gwahaniaeth rhwng y gwerthoedd uchaf ac isaf mewn set o rifau. I’w ganfod, tynna’r rhif lleiaf yn y dosraniad o’r rhif mwyaf.

Canfod yr amrediad

Question

Canfydda amrediad y setiau rhifau canlynol:

a) \({23},~{27},~{40},~{18},~{25}\)

b) \({25},~{26},~{57},~{15},~{47}\)

a) Y gwerth mwyaf ydy \({40}\) a’r gwerth lleiaf ydy \({18}\). Felly, yr amrediad ydy \({40}-{18}={22}\).

b) Y gwerth mwyaf ydy \({57}\) a’r gwerth lleiaf ydy \({15}\). Felly, yr amrediad ydy \({57}-{15}={42}\).