Yr amrediad

curriculum-key-fact
Yr amrediad ydy’r gwahaniaeth rhwng y gwerthoedd uchaf ac isaf mewn set o rifau. I’w ganfod, tynna’r rhif lleiaf yn y dosraniad o’r rhif mwyaf.

Canfod yr amrediad

Question

Canfydda amrediad y setiau rhifau canlynol:

a) {23},~{27},~{40},~{18},~{25}

b) {25},~{26},~{57},~{15},~{47}

a) Y gwerth mwyaf ydy {40} a’r gwerth lleiaf ydy {18}. Felly, yr amrediad ydy {40}-{18}={22}.

b) Y gwerth mwyaf ydy {57} a’r gwerth lleiaf ydy {15}. Felly, yr amrediad ydy {57}-{15}={42}.