Y modd

curriculum-key-fact
Y modd ydy’r gwerth sy’n digwydd amlaf. Y modd ydy’r unig gyfartaledd sy’n gallu cael mwy nag un gwerth. Wrth ganfod y modd, mae’n help rhoi’r rhifau mewn trefn yn gyntaf.

Canfod y modd

Question

Canfydda fodd y naill a’r llall o’r setiau rhifau canlynol:

a) \({3},~{7},~{1},~{3},~{4},~{8},~{3}\)

b) \({2},~{7},~{2},~{1},~{4},~{7},~{3}\)

a) Dechreua drwy osod y rhifau yn eu trefn: \({1},~{3},~{3},~{3},~{4},~{7},~{8}\). Rhif \({3}\) sy’n digwydd amlaf felly'r modd ydy \({3}\).

b) Dechreua drwy osod y rhifau yn eu trefn: \({1},~{2},~{2},~{3},~{4},~{7},~{7}\). Mae rhifau \({2}\) a \({7}\) yn digwydd yn amlach na’r rhifau eraill i gyd, felly'r moddau ydy \({2}\) a \({7}\).

Enghraifft

Yn y tabl amlder hwn, y modd ydy’r gwerth â’r amlder mwyaf:

Tabl yn dangos maint esgidiau, ac amledd

Yn yr enghraifft hon y maint esgid moddol ydy \({7}\), achos mae mwy o bobl yn cymryd maint \({7}\) nag unrhyw faint arall.