Y modd

curriculum-key-fact
Y modd ydy’r gwerth sy’n digwydd amlaf. Y modd ydy’r unig gyfartaledd sy’n gallu cael mwy nag un gwerth. Wrth ganfod y modd, mae’n help rhoi’r rhifau mewn trefn yn gyntaf.

Canfod y modd

Question

Canfydda fodd y naill a’r llall o’r setiau rhifau canlynol:

a) {3},~{7},~{1},~{3},~{4},~{8},~{3}

b) {2},~{7},~{2},~{1},~{4},~{7},~{3}

a) Dechreua drwy osod y rhifau yn eu trefn: {1},~{3},~{3},~{3},~{4},~{7},~{8}. Rhif {3} sy’n digwydd amlaf felly'r modd ydy {3}.

b) Dechreua drwy osod y rhifau yn eu trefn: {1},~{2},~{2},~{3},~{4},~{7},~{7}. Mae rhifau {2} a {7} yn digwydd yn amlach na’r rhifau eraill i gyd, felly'r moddau ydy {2} a {7}.

Enghraifft

Yn y tabl amlder hwn, y modd ydy’r gwerth â’r amlder mwyaf:

Tabl yn dangos maint esgidiau, ac amledd

Yn yr enghraifft hon y maint esgid moddol ydy {7}, achos mae mwy o bobl yn cymryd maint {7} nag unrhyw faint arall.